< Geri

Ayurveda nedir?

Ayurveda insanı bir bütün olarak ele alır. Beden, ruh ve zihin. Eğer bu bütünlük bozulursa, kendimizle barışıklığımız gider ve hastalıklar da böyle oluşur. Ayurveda bizi kendimizle barıştırma halidir.

Tamamlayıcı Tıp 14.11.2022 - 12:22
nhnakademi.com

Ayurveda kelime anlamı olarak "yaşam bilgisi" olarak bilinir. Kökeni Hindistan’ın Vedik kültürüne dayanan 5000 yıllık bir doğal şifa sistemi olup, insanoğluna beşeri potansiyelinin üst sınırını gerçekleştirirken, her yönden dengede ve zinde kalmasına yardımcı olan bir bilgelikler bütünüdür.

Ayurveda insanı bir bütün olarak ele alır. Beden, ruh ve zihin. Eğer bu bütünlük bozulursa, kendimizle barışıklığımız gider ve hastalıklar da böyle oluşur. Ayurveda bizi kendimizle barıştırma halidir.

Ayurveda felsefesine göre; dünyadaki her şey 5 unsurun kombinsyonuyla oluşmuştur. Bunlar: Boşluk, hava, su, ateş ve topraktır. Bu bize beş duyu organımızı anımsatmaktadır. Eğer 5 duyu organımızdan birini yitirirsek denge kaybına uğradığımız herkes tarafından kabul görmektedir.

Ayurveda’nın amacı, 5 duyu organımızla zihnimizin ve ruhumuzun ahenk içinde dans etmesini öğretmektir. Bu beş unsur, üç dorshayı oluşturmaktadır. Dorsha kelime anlamı olarak "değişim ve dengelenme hali" demektir. Dorshalar Pitta, Vatta ve Kapha olarak adlandırılır. Hava ve boşluk Vatta, ateş ve su Pitta, toprak ve su Kapha dorshasını oluşturmaktadır. Bu üç dorsha bedenimizde dengeli biçimde şekillenmektedir. Eğer bu dorshalar denge içinde ise mutlu, huzurlu, kaygılardan uzak yaşamımıza devam edebiliriz.

DİĞER HABERLER